We hebben online 1-op-1 gesprekken met eigenaars van de panden in en om de Bongerd.

We maken online kennis en wisselen van gedachten over een goede manier om wijkbewoners te betrekken met betrokken bewoners, wijkraad en petitionaris.