21 september spraken we met u, ook via een livestream, in De Gracht in ’s-Heerenberg. We lieten de resultaten van de enquête zien en de gebieden waar we kansen zagen in uw wijk. Tijdens deze avond kwamen we erachter dat de problematiek van nu, hangjongeren, overlast, verpaupering, u belemmerde na te denken over de toekomst van ’s-Heerenberg-Oost. Daarom hebben we op 2 oktober op de Galamaschool twee klaslokalen ingericht. Zodat we, met vele professionals, met u in gesprek konden over het ’s-Heerenberg-Oost van NU.

Problematiek waar u tegen aanliep: Overlast van hangjongeren, het toewijzen van huurwoningen, slecht openbaar groen, drugsoverlast, te weinig verlichting, meldingen waar niks mee gedaan werd, etc.

Plavei, de gemeente, de Boa’s, Welcom, jongerenwerkers en politie keken de afgelopen weken welke oplossingen op korte termijn mogelijk waren voor de problematiek van nu. Hieronder ziet u hoe ver we zijn met deze oplossingen.

 

Hangjongeren

We spreken ouders van de jeugd aan, op het moment dat er een concrete aanleiding is.

We zien dat veel jongeren op het schoolplein van de Galamaschool hangen. We zijn op dit moment met de school in gesprek om borden te plaatsen met gedragsregels en vermelding bij overtreding art.461. Dat maakt het namelijk eenvoudiger om de jeugd aan te spreken en om verbaal te schrijven.

Welcom organiseert activiteiten voor jongeren in het Talentenhuis Finallly georganiseerd (iedereenwelcom.nl/diensten/jongereninfo).

Er is een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) op het industrieterrein van ’s-Heerenberg. In de nieuwe plannen voor ’s-Heerenberg-Oost nemen kijken we of we de JOP kunnen verplaatsen of eentje kunnen toevoegen.

Drugsoverlast

Overlast van drugshandel en drugsgebruik is een veel gehoord probleem. Het lastige hierbij is: gebruik van drugs is niet verboden. Handel daarentegen wel, de politie heeft de bevoegdheid om hierop te handhaven op het moment dat zij het op heterdaad kunnen betrappen.

Cameratoezicht

U prak de wens uit voor cameratoezicht bij De Bongerd. Het college van burgemeester en wethouders ging hierover met elkaar in gesprek. Ook in het politieoverleg tussen de gemeente en politie heeft is deze optie besproken. De conclusie is dat deze optie te arbeids- en kostenintensief is voor wat het zou opleveren. Bovendien kunnen camerabeelden pas worden uitgelezen op het moment dat er aangifte is gedaan. Daarom leggen we de focus op andere en betere oplossingen: zoals het deels afbreken van de overkapping van de Albert Heijn locatie en het dichtmaken van de doorgang tussen de beide gebouwen. Daarnaast zijn we op dit moment in gesprek met de pandeigenaar om te kijken of we het AH pand in zijn geheel kunnen slopen. 

Onderhoud en openbaar groen

We zijn ons ervan bewust dat het groen in uw wijk is afgeschreven. Dit werd bevestigd tijdens een wandeling door de wijk afgelopen 5 november. Onze collega die over de buitendienst gaat, was ook mee. U liet zien waar u het meeste overlast had. Er zijn een hoop punten uit deze wandeling gekomen waar we op dit moment actie op ondernemen:

We moeten onderhoud plegen aan diverse trappen in de wijk. We bekijken op dit moment welke trappen we op welke wijze kunnen herstellen. Dat geldt ook voor de houten paaltjes aan de Diekmansweide;

We zagen dat er paaltjes weggehaald zijn bij fietspaden, waarna men met de aanhanger over het fietspad heen rijdt. De paaltjes zijn kapot en niet voorzien van de juiste sleutels. We bekijken of we deze kunnen vervangen;

– Hondenpoep. Een bekende ergernis. De afdeling Openbare Werken kijkt op dit moment naar het beheer van de afvalbakken, aantallen en locaties. In de loop van 2022 volgt hierover een advies;

In de loop 2022 verwachten we extra collega’s van de buitendienst in deze wijk in te kunnen zetten;

Het groen in uw wijk is afgeschreven. We werken hard aan een plan voor het gestructureerd vervangen van het groen. 

 Boa’s en meldingen

De gemeente Montferland heeft op dit moment 4 Boa’s in dienst. ’s-Heerenberg-Oost wordt standaard meegenomen in de surveillance. De Boa’s werken overdag, in de avonden en weekenden. Binnen de huidige capaciteit kunnen we geen extra Boa’s inzetten die vaker aanwezig zijn. We laten de Boa’s zichtbaarder zijn door ze vaker uit de auto te laten stappen tijdens de surveillance. Daarnaast besloot de gemeenteraad voor 2022 en 2023 extra geld vrij te maken voor handhaving. Dit komt uit op 1 extra handhaver en 2 extra juristen. 

Meldingen

Ervaart u overlast in de openbare ruimte? Blijf dit aan ons melden! Op onze website www.montferland.info vind u rechts bovenin de knop ‘ik wil iets melden’. Via deze melddesk registreren wij alle meldingen. Vul ook altijd uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen bellen of mailen met het uitkomst van uw melding. 

De gemeente Montferland maakt is niet aangesloten bij de BuitenBeter app. We werken op dit moment hard aan onze eigen app, waardoor het melden van overlast in de toekomst nog makkelijker en efficiënter gaat! 

Afval

Rondslingerend afval is een doorn in het oog. Daarom organiseert de gemeente Montferland en Plavei een gezamenlijke opruimdag. Samen met de inwoners van ’s-Heerenberg-Oost gaan we letterlijk de wijk in om rotzooi op te ruimen. Een mooi startpunt voor een schonere wijk! De gemeente regelt containers, handschoenen, vuilniszakken, prikkers en knijpers. Zodra de datum geprikt is, laten we dit de inwoners weten!