Om verzekerd te zijn van het geluid van de inwoners die een huis van Plavei huren, legt Plavei steekproefsgewijs ruim 100 stoepbezoeken af. We bellen bij willekeurige bewoners aan, gaan na of de bewoner de enquête al heeft ingevuld. Als dat nog niet het geval is vragen we om medewerking en stellen we dezelfde vragen als in de enquête staan. We kregen hulp van Stichting Welcom. Het bestuur van huurdersvereniging de Sleutel liep met ons mee.